Opiekun medyczny

z elem. zdrowia publicznego

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

Stacjonarny

W Europie wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Społeczeństwo się starzeje, a wciąż brakuje specjalistów w zawodach zaufania społecznego i zbyt mało osób kształci się na kierunkach opiekuńczych. Należy do nich opiekun medyczny. Jest to doskonały zawód dla osób odpowiedzialnych, gotowych nieść pomoc innym, empatycznych, chcących zmienić życie innych na lepsze. Profesjonalni opiekunowie są bardzo potrzebni w Polsce i mile widziani również za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych, za ich pracę w Wielkiej Brytanii czy Niemczech przyznaje się wysokie wynagrodzenie.

Jesteś empatyczny? Czerpiesz radość z pomagania innym? Jesteś cierpliwy i sumienny? Powinieneś rozważyć karierę w zawodzie opiekuna medycznego – zwłaszcza, że po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności nie będziesz mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Aby nauczyć się podstaw niezbędnych do wykonywania tego zawodu zapisz się na kierunek Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Szczecinie.

Czego można nauczyć się na kierunku Opiekun medyczny?

W programie zajęć znajdują się zarówno podstawy anatomii czy fizjologii jak i działania opiekuńcze, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, a nawet zarys socjologii i psychologii. Co jeszcze ciekawsze, uczestnicy będą mieć też okazję do poznania podstaw języka migowego, a także nauczą się słownictwa specjalistycznego w wybranym języku obcym na wypadek, gdyby pracowali w przyszłości z zagranicznymi pacjentami. Dzięki wiedzy wyniesionej z zajęć słuchacze mogą rozpocząć zdobywanie doświadczenia w zawodzie zaraz po zakończeniu nauki. Zarówno w Polsce jak i za granicą np. w państwach UE.

Co istotne, nauka w szkole policealnej Żak w Szczecinie na kierunku Opiekun medyczny jest bezpłatna. Trwa półtora roku, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Gdzie opiekunowie medyczni mogą szukać zatrudnienia?

Osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego mogą pracować w szpitalach, przychodniach, domach opieki społecznej, sanatoriach czy hospicjach. Ponadto często są zatrudniani również przez osoby prywatne, które poszukują profesjonalnej opieki dla swoich najbliższych. Opiekunowie medyczni mogą także bez przeszkód szukać pracy w innych krajach europejskich.

Czego nauczysz się na kierunku opiekun medyczny w szkole Żak?

Nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, a także patologii z elementami udzielania pierwszej pomocy. Zapoznasz się również z zarysem psychologii i socjologii. Zapoznasz się także z zasadami, na jakich prowadzona jest działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, będziesz uczyć się również podstaw przedsiębiorczości, które na pewno pomogą Ci lepiej zrozumieć ten temat. Będziesz uczyć się języka migowego, aby móc pomagać również potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Natomiast znajomość języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz praktyczną umiejętność pracy w zespole opiekuńczym i terapeutycznym, tak by prawidłowo wypełniać swoją misję i sprawnie nieść pomoc z zachowaniem odpowiednich procedur i procesów.

Absolwent kierunku opiekun medyczny będzie przygotowany do

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14)

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki

Działanie systemu pomocy medycznej i opieki zdrowotnej w Polsce

Polskie normy sanitarno-epidemiologiczne

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Opiekun medyczny

Przykładowy program nauczania

 • Język migowy
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Zasady BHP i pierwsza pomoc
 • Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej

Perspektywy pracy

 • Domy opieki
 • Domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Opieka prywatna
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Przychodnie
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Szpitale
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Zatrudnienie u osób prywatnych

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.